Tłumaczenia finansowe

Wiemy, jak ważne są Twoje finanse

 

Tłumaczymy sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat, bilanse, opinie biegłych rewidentów, wyniki audytów, rejestry środków trwałych, dokumenty przewozowe, biznesplany, badania rynku, dokumenty bankowe, prospekty emisyjne, faktury VAT, dokumenty podatkowe – to tylko niektóre przykłady zleceń, które realizujemy.

 

Do wyżej wspomnianej listy dopisuję również publikacje naukowe z zakresu logistyki, które tłumaczę i koryguję we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach od 2007 r. Praktyczną wiedzę na temat dokumentacji finansowo-księgowej zdobywałem także jako pracownik międzynarodowych korporacji Shell i PwC w latach 2007 – 2013.

 

Konsekwentne stosowanie narzędzi CAT zapewnia wierne przeniesienie danych liczbowych z tekstu oryginalnego do tłumaczenia; nie trzeba dodawać, jak wielkie znaczenie ma to w przypadku dokumentów finansowych.

TŁUMACZYMY:

 • Sprawozdania finansowe
 • Rachunki zysków i strat
 • Bilanse
 • Opinie biegłych rewidentów
 • Wyniki audytów
 • Rejestry środków trwałych
 • Dokumenty przewozowe
 • Biznesplany
 • Badania rynku
 • Dokumenty bankowe
 • Prospekty emisyjne
 • Faktury VAT
 • Dokumenty podatkowe