Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczymy dla Ciebie prawo

 

Tłumaczenie umów wszelkiego rodzaju, pełnomocnictw, aktów notarialnych, świadectw, dokumentów założycielskich spółek, wyroków i orzeczeń to niektóre spośród projektów przez nas wykonanych.

 

Tłumaczenia prawnicze to dziesiątki terminów, często o tyle trudnych do przełożenia, że anglosaskie systemy prawne mocno różnią się od polskich. Dla przykładu, dwa brytyjskie terminy barrister i solicitor, oznaczające zawody prawnicze, po prostu nie mają polskich odpowiedników we właściwym tego słowa znaczeniu; ani adwokat, ani radca prawny nie oddają sensu w nich zawartego.

 

Tłumaczenia prawnicze to konieczność znajomości systemów, kodeksów i aktów prawnych obowiązujących w różnych krajach lub na terenie Unii Europejskiej.

 

Tłumaczenia prawnicze to również specyficzny język, przechowujący wiele archaicznych form leksykalnych i gramatycznych, które na co dzień nie są używane od dawna. I choć doceniamy ich piękno, w praktyce tłumaczeniowej sympatyzujemy z założeniami ruchów na rzecz „Plain English”, tzn. wszelkich inicjatyw, które dążą do uproszczenia języka oficjalnych dokumentów, zwłaszcza tekstów prawniczych.

TŁUMACZYMY:

  • Umowy prawne
  • Pełnomocnictwa
  • Akty notarialne
  • Świadectwa
  • Dokumenty założycielskie spółek
  • Dokumenty wyroków i orzeczeń