Tłumaczenia ubezpieczeniowe

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa

 

Jedną z naszych specjalizacji są wszelkiego rodzaju dokumenty ubezpieczeniowe, wśród których najczęściej realizowaliśmy tłumaczenia w następujących kategoriach: ubezpieczenia mieszkań i domów, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia przemysłowe, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia techniczne, a także ubezpieczenia gwarancji i pożyczek.

 

Klienci i biura tłumaczeń najczęściej zlecali nam tłumaczenie dokumentów kontraktowych, takich jak umowy ubezpieczeniowe, polisy ubezpieczeniowe, ogólne warunki ubezpieczenia, czy regulaminy ubezpieczeń.

 

Szczególną kategorią w tej szeroko rozumianej dziedzinie są dokumenty związane z likwidacją szkód, w przypadku których, oprócz standardowej terminologii, tłumacz niejednokrotnie musi wykazać się znajomością terminologii technicznej, w zależności od rodzaju szkody (pożar, zalanie, wypadek, kradzież, itd.).

TŁUMACZYMY:

 • ubezpieczenia mieszkań i domów
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia przemysłowe
 • ubezpieczenia turystyczne
 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia techniczne
 • ubezpieczenia gwarancji i pożyczek
 • umowy ubezpieczeniowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • ogólne warunki ubezpieczenia
 • regulaminy ubezpieczeń
 • dokumenty związane z likwidacją szkód: (pożar, zalanie, wypadek, kradzież)